ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหล่า ช. ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เหล่า ช. ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563