ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563