ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาควิชาการ)
ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการ