ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกและหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบคัดเลือกและหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบร่างกาย คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบร่างกาย คัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบเหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบเหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง การยื่นเอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง การยื่นเอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง ให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2564